TELAFFUZKELİMEANLAM
defensive:[sıfat]  savunma, savunan, koruyan, savunma amaçlı
defensive:[isim]  savunma
defensive:Savunucu, koruyucu.
defensive issues:[isim]  silahlanma tahvilleri
defensive measures:[isim]  savunma önlemleri
defensive securities:[isim]  ortalamadan daha dengeli ve yatırımcıya daha emin gelir getiren menkul kıymetler ve tahviller
defensive allegation:bir davada karşı tarafın cevap vermemesi durumunda gıyabi karar alınmasını öngören iddianame
defensive area:savunma bölgesi
defensive pact:savunma paktı, savunma antlaşması
defensive post:savunma mevzii
defensive site:savunma alanı
defensive strike:savunma grevi
defensive war:savunma amacıyla girişilen savaş, savunma savaşı, tedafüi harp[ son aranan 10 kelime: yaklaştırmak | resuscitation | başkalarına ibret olsun diye cezalandırmak | man to man | overindulgent | adipose | nispet | revisionist | cruel deeds | defensive ]
cümle çeviri / sözlük / kullanım şartları / bize ulaşın
RoketSozluk.com 2008-2020 - Tüm Hakları saklıdır. 0.0187