TELAFFUZKELİMEANLAM
ex post:belli bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkan durum
ex post facto:olgu sonrası, (Lat) yasallaşmasından önce yapılmış bir fiilin yasal statüsünü değiştiren bir yasa, makabline şamil
ex post facto law:makabline şamil kanun
ex post financial audit body:harcama sonrası denetim yapan birim[ son aranan 10 kelime: hesap makinesi | cefa | pekin | child development | kakım | job | büyük savaş | yatışmak | chromosochromic | ex post ]
cümle çeviri / sözlük / kullanım şartları / bize ulaşın
RoketSozluk.com 2008-2020 - Tüm Hakları saklıdır. 0.0072