TELAFFUZKELİMEANLAM
exact:[fiil]  zorlamak, zorla almak, ısrarla istemek, gerektirmek; istemek, dayatmak
exact:[sıfat]  tam, tamı tamına, dakik, titiz, kesin; kati, sert; gerçek, doğru, gerçekçi
exact sciences:[isim]  müsbet bilimler, müspet bilimler
exact value:tam değer
exact science:pozitif bilim
exact obedience:tam itaat
exact details:[isim]  tam ayrıntılar
exact copy of the original:aslının aynı gibi suret
exact scholar:titiz bilim adamı
exact copy of a document:[isim]  bir belgenin aslı gibi sureti
exact term:doğru deyim
exact translation:tam çeviri, tam tercüme[ son aranan 10 kelime: mass meeting | yayınlama | concentrated | üretim giderleri | infant teacher | to post bills | kuru fasulye | ikizler burcu | size ne oldu | exact ]
cümle çeviri... / sözlük / kullanım şartları / bize ulaşın
RoketSozluk.com 2008-2023 - Tüm Hakları saklıdır. 0.1843