TELAFFUZKELİMEANLAM
federal:[sıfat]  federal, federe
Federal Bureau of Investigation:[isim]  federal araştırma bürosu, fbi
Federal land banks:[isim]  (US) Federal Arazi Bankaları (Tarımsal Kredi İdaresi'nin emrinde olup , arazinin yarısına kadar kredi verirler
federal reserve bank:para tedarikini ayarlama, üye bankaların kanuni rezervini tespit etme, darphaneye nezaret etme, fon transferi yapma, çeklerin takasını ve tahsilatını teşvik etme ve kolaylaştırma
Federal courts:[isim]  ABD'ye şamil federal kanunların uygulandığı mahkemeler
federal authorities:[isim]  federal makamlar
federal court of appeal:federal temyiz mahkemesi[ son aranan 10 kelime: excited | immensity | midi | vocatıonal | sensıtive | kaynağında | wastrel | area cribosa | rapscallion | federal ]
cümle çeviri / sözlük / kullanım şartları / bize ulaşın
RoketSozluk.com 2008-2020 - Tüm Hakları saklıdır. 0.0079