TELAFFUZKELİMEANLAM
hereditary:[sıfat]  kalıtsal, ırsi, intikal eden
hereditary:[sıfat]  a.Bakınız: Familial.
hereditary spherocytosis:herediter sferositoz
hereditary beliefs:[isim]  tevarüs edilen inançlar
hereditary fructose intolerance:fruktoz intoleransı
hereditary (intestate) succession:kanuni mirasçılık
hereditary disease:kalıtımsal hastalık, kalıtım yoluyla geçen hastalık
hereditary enemy:kan düşmanlığı
hereditary portion:mahfuz hisse, saklı pay
hereditary share:(US) kanuni miras payı, miras payı
hereditary state:miras durumu
hereditary taint:kalıtımsal hastalık[ son aranan 10 kelime: spreadsheet | pocketknife | ya hep ya hiç | tanrıya inanmama | to be located in the area in which a law is valid | founding partner | to recover sharply | sanrı uyandıran | satısfactory | hereditary ]
cümle çeviri... / sözlük / kullanım şartları / bize ulaşın
RoketSozluk.com 2008-2023 - Tüm Hakları saklıdır. 0.0022