TELAFFUZKELİMEANLAM
pour:[fiil]  dökmek, akıtmak, boşaltmak, yağdırmak, akmak, yağmak, üşüşmek, yığılmak, dökülmek (kalıba)
pour:[isim]  akma, dökülme, akış, yağma, şiddetli yağmur
pour down the drain:boşa harcamak, çarçur etmek
pour forth:dökülmek, taşmak, yağdırmak, küfür yağdırmak
pour from:boşaltmak, dökmek
pour on:üstüne dökmek, üstüne boşaltmak
pour on the speed:gaza basmak, hızlandırmak
pour out:dökmek, dökülmek, akmak, taşmak, yağdırmak, küfür yağdırmak
pour out drinks:içecekleri doldurmak, içecekleri koymak
pour out of:boşaltmak, dökmek
pour out one's heart:içini dökmek, kâlbini açmak
pour out one's troubles to smb:derdini açmak, derdini dökmek[ son aranan 10 kelime: para saymak | witchery | electrical conductivity | statutory actions | thorny | subsidized industry | botany | gelen yolcu | intermed | pour ]
cümle çeviri / sözlük / kullanım şartları / bize ulaşın
RoketSozluk.com 2008-2020 - Tüm Hakları saklıdır. 0.0013