TELAFFUZKELİMEANLAM
kuruntu:imagination, fancy, hypochondria, unfounded suspicion, vision, chimera, cobweb, delusion, the dismals, fantasy, hip, misgiving, phantasy, shyness, specter, spectre [Brit.], vapor, vapour [Brit.], fears
kuruntu yapmak:be in the dismals
kuruntu etmek:fear
kuruntu niteliğinde:visionary[ son aranan 10 kelime: denız yıldızı | dosyaların imhası | elbise modeli | kendisinin haberi olduğu bir durumdan ya da birtakım olaylardan dolayı mağdur olduğu | komisyonla yapılan işler | madem ki | yardım edin | karsinoloji | before cutting | kuruntu ]
cümle çeviri / sözlük / kullanım şartları / bize ulaşın
RoketSozluk.com 2008-2020 - Tüm Hakları saklıdır. 0.0163