TELAFFUZKELİMEANLAM
sigorta:insurance, insurable
sigorta:insurance, assurance, fuze, fuse
sigorta:fuse
sigorta anonim şirketi:joint-stock insurance company, joint stock insurance company
sigorta acentası:insurance agent
sigorta belgesi:policy
sigorta poliçesinin alındığı anda ya da altı ay sonra başladığı hayat sigortası:[isim]  immediate annuity
sigorta türü:type of insurance
sigorta menfaatinin bir mutemete veya sigortalı malları emanetinde bulunduran bir diğer tarafa geçmesini yasaklayan hüküm:not to inure clause
sigorta istatistikçilerinin hazırladığı bazı sigorta konularında riziko ve olasılıkları değerlendirme:actuarial valuation
sigorta poliçesindeki değişiklikle artan risk veya yararları kapsamak üzere sigortalının sigortacıya ödemesi gereken fazla para:additional premium
sigorta görüşmesi:insurance parlance
sigorta slipi:insurance slip[ son aranan 10 kelime: wolffian | ön hazırlık | quasi religious | board | worrıed | uygulanmamış | reef | roller stone | kasdi gizleme | sigorta ]
cümle çeviri / sözlük / kullanım şartları / bize ulaşın
RoketSozluk.com 2008-2020 - Tüm Hakları saklıdır. 0.0209